Jak zapamiętać w którym komunikacie meteorologicznym informacja o wietrze jest podawana w odniesieniu do kierunku geograficznego, czy magnetycznego???