INFORMACJA DLA NASZYCH STUDENTÓW!!

W związku z uruchomieniem od października  bazy EASA2020 wraz z inspektorami z Urzędu Lotnictwa Cywilnego udało nam się wypracować dla Państwa bardzo korzystne rozwiązanie w kwestii Państwa egzaminów oraz ograniczenia czasowego jakie Państwo mieli do dnia 31.01.2022.

Ustaliliśmy dla Państwa następujące warunki zdawania egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego:

1) Mają Państwo 18 miesięcy na zdanie egzaminów od momentu rozpoczęcia zdawania ( wcześniej było to ograniczone terminem 31.01.2022)

2) Będą Państwo korzystać z bazy EASA 2020 która to:

a) zawiera mniejsza liczbę pytań  w każdym przedmiocie (w załączniku zestawienie porównania ze starą bazą, z której dotychczas państwo korzystali),

b) zawiera mniejsza liczba przedmiotów (połączenie komunikacji IFR i VFR w jeden przedmiot),

c) średnia zdawalność nowej bazy to 85 %,

Przygotujemy dla Państwa krótkie, obowiązkowe przeszkolenie za pomocą E-learningu na Aviation Exam w cenie kursu.

Oczywiście sprawa ta NIE DOTYCZY osób które już zdały wszystkie egzaminy.

Szczegółowa informacja w tym zakresie, znajduje się w zaktualizowanym komunikacie umieszczonym na stronie Urzędu:

 

https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne/5206-100-ksa-i-nowe-cele-szkoleniowe

*Informacyjnie, ponieważ pojawiło się sporo zamieszania w związku z decyzją i komunikatem z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nasi studenci podchodzą cały czas na ZASADACH bez obszaru 100 KSA, bez otwartej bazy pytań, bez dodatkowych kryteriów oceny!

w Państwa przypadku zmianie uległa baza pytań wykorzystywana do egzaminowania w Urzędzie, która została zaktualizowana o usunięcie nieaktualnych pytań oraz dodanie innych nowych lub zmodyfikowanych całość to około 10% różnicy między bazami.

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zrzut ekranu 2021-01-18 o 19.42.59

EASA2020 – INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW (AVIATIONEXAM)